Thai  Thai

รีวิว ที่เที่ยวน่าน

รวมที่เที่ยวน่าน หลากหลายสถานที่ 1 ใน เมืองต้องห้ามพลาด กระซิบรัก บรรลือโลก 

1. วัดภูมินทร์ ชมวิหารแปลกตา และจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเอก 1 ใน เมืองต้องห้ามพลาด กระซิบรัก บรรลือโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์ มีการใช้สีแดง ฟ้าดำ น้ำตาลเข้มเป็นปื้นใหญ่ๆคล้ายภาพสมัยใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองน่าน 

 


2. วัดช้างค้ำวรวิหาร เจดีย์ช้างค้ำสีทอง ที่สร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ทำให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา หรือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

 

3. ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน อยู่สุดชายแดนไทย อ.บ่อเกลือ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูฟ้าได้รอบ   

 

4. พระตำหนักภูฟ้า สร้างโดยกรมการผังเมืองเพื่อเป็นที่ทรงงานของพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สามารถเดินชมผ่านระเบียงไม้โดยรอบพระตำหนักได้

 

5. ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการพักผ่อน สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกในจุดเดียวกันได้

 

 

6. ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ลานกางเต้นท์ ชมพระอาทิตย์ตก ในยามที่ดอกนางพญาเสือโคร่งกำลังเบ่งบาน ถูกห้อมล้อมด้วยแมกไม้ป่านานาชนิด

 

7. พระธาตุแช่แห้ง  เป็นพระธาตุประจำปีกระต่าย ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย ตรงทางขึ้นเป็นตัวพญานาค ประตูทางเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยวถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมน่าน 

Thai